Prima pagină

DESPRE NOI


Asociaţia Investitorilor Păgubiţi la FNI Brăila (AIP-FNI Brăila):

Piaţa Independenţei nr. 2, bloc 2, scara 2, apartament 8 Înregistrată la Judecătoria Brăila sub nr. 3/18.07.2000 – cod fiscal:13320228


DESPRE NOI

şi despre participarea în proces la CEDO


(Articol actualizat cu modificari, e bine sa-l recititi cu atentie !)

Asociaţia Investitorilor Păgubiţi la FNI Brăila (AIP-FNI Brăila):

– este persoană juridică fără scop patrimonial;

– a fost constituită la data de 16.06.2000;

– a fost înregistrată la Judecătoria Brăila la data de 18.07.2000;

– la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie erau înscrişi un număr de 2606 membri;

– Consiliul Director este format din 3 membri neretribuiţi. Preşedintele Consiliului Director (şi al Asociaţiei) este dl. Grosu Dumitru;

– fondurile asociaţiei provin exclusiv din taxa de înscriere. Membrii nu plătesc cotizaţie, cheltuielile ocazionate de participarea la procesul penal se fac exclusiv din  taxa de înscriere şi sunt justificate cu documente contabile legale;

– scopul constituirii: recuperarea pagubei produse prin prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii (FNI);

– calea juridică aleasă: procesul penal, din următoarele considerente:

– paguba a fost produsă printr-o infracţiune;

– cei care au comis respectiva infracţiune nu pot fi stabiliţi (pentru a fi

obligaţi la plată) decât de către instanţa penală;

– hotărârea în procesul penal are autoritate de lucru judecat atât în

ce priveşte latura penală cât şi în ce priveşte latura civilă (reciproca nu

este întrutotul valabilă);

– procesul penal este sensibil mai puţin costisitor, fiind scutit, printre

altele, de taxa de timbru;

Faptul că procesul penal a durat 9 (nouă) ani( !!!) se datorează începerii lui de abia la 5(cinci) ani de la producerea infracţiunii, motivele acestei întârzieri fiind complexe, între ele numărându-se imixtiunea personajelor politice şi a unora din serviciile speciale (secrete) care au beneficiat de tratament privilegiat ca investitori la FNI sau care au fost « stimulate » de către capii grupului de infractori (capi care nu au compărut în faţa instanţei şi datorită complicităţii unor procurori);

– cooperarea cu alte asociaţii similare:

-am cooperat integral cu Asociaţia Păgubiţilor FNI Cugir şi, în unele ocazii, cu reprezentanţii altor două asociaţii a căror structură şi adresă ne este necunoscută, relaţia limitându-se la reprezentanţii acestora prezenţi la proces; nu am putut coopera, ba am fost chiar pe poziţii divergente, cu ANPI (a cărei structură organizatorică nu am reuşit să o înţelegem, impresia lăsată nouă fiind aceea că ar fi formată exclusiv din preşedintele ei).

Asupra adevăratelor interese şi asupra corectitudinii informaţiilor  prezentate de către ANPI pe propria pagină de internet avem motive (şi dovezi) serioase de îndoială  şi ne rezervăm dreptul de a reveni în alt context.

Rezultatul acţiunii în justiţie:

– prin Decizia nr. 2098/04.06.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

secţia penală, s-a hotărât:

– AVAS (succesorul CEC în dosarul FNI) este exonerat de orice obligaţie de

plată către investitorii păgubiţi;

– păgubiţii se vor putea îndrepta pentru recuperarea pagubei asupra CNVM, a

SOV-Invest şi a inculpaţilor;

– valoarea unităţilor de fond va fi aceea din momentul cumpărării (achiziţionării)

lor dar indicele de inflaţie se va aplica doar de la data declarării fondului în

incapacitate de plată (24.05.2000) şi nu de la data achiziţiei unităţilor;

–          inculpaţii sunt obligaţi, fiecare, la plata unor cheltuieli de judecată de câte 750.000 lei vechi;

Concluzie :

Decizia Instanţei lasă, practic, fără obiect rezolvarea cauzei deoarece:

– nu asigură plata despăgubirilor la valoarea stabilită prin contractul de

fidejusiune/cauţiune încheiat între CEC şi FNI. Chiar şi aşa:

– SOV-Invest este în proces de lichidare judiciară iar intervenţia în

calitate de creditori este, deja, tardivă. Aşadar, aici nu sunt bani;

– datoriile pe care sunt obligaţi să le plătească inculpaţii către stat vor epuiza aproape toate sumele şi bunurile lor, asupra cărora s-a pus sechestru. Deci, nici aici nu sunt bani;

– CNVM are de plătit, în solidar cu unul dintre inculpaţi, în funcţie de vinovăţia acestuia, o sumă indecisă. Pe de altă parte, fiind o instituţie fără buget propriu, nu deţine bunuri şi valori care să satisfacă, măcar parţial, drepturile legitime ale investitorilor constituiţi părţi civile. Deci, şi aici slabe speranţe;

Calea de rezolvare reală rămasă investitorilor:

Deschiderea unei acţiuni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Statului Român.

Calea aleasă de către Asociaţie:

Deschiderea unei acţiuni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Statului Român pe temeiul art. 6 şi art.13 din Carta Europeană, la care România este parte, şi obligarea acestuia la plata despăgubirii.

Hotărârea a fost luată de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei desfăşurată la data de 13.06.2009.

Cine poate fi parte la procesul la CEDO:

– membrii asociaţiei care consimt să contribuie la plata cheltuielilor în acest scop;

– oricare dintre asociaţiile care au parcurs calea justiţiei în toate fazele sau membrii individuali din aceste asociaţii dacă acestea nu au deschis o acţiune proprie ori păgubiţii respectivi nu doresc să meargă, în continuare, alături de ele;

– orice investitor la FNI, de oriunde din ţară sau din străinătate, care a parcurs, în nume propriu, toate fazele procesului, inclusiv recursul la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi poate dovedi acest lucru cu documente. Dacă nu cunoaşte calea de a dovedi participarea la fazele procesului îi oferim noi ajutorul.

Atenţie! Neplata cheltuielilor pentru CEDO înseamnă neacceptarea acţiunii şi conduce la scoaterea sumei ce ar reveni, ca despăgubire, persoanei respective, din totalul sumei pe care o pretindem de la Statul român.

Care sunt condiţiile participării la proces cu asociaţia noastră:

Dacă sunteţi membru al asociaţiei:

– să plătiţi contribuţia de 1% din valoarea rezultată conform soldului final de unităţi de fond splitate înscris în carnetul de investitor, calculând valoarea unităţii de fond la 103.720 lei vechi (10,372 lei noi), adică ultima valoare anunţată. Modul concret de calcul îl vom explica ceva mai jos;

– să prezentaţi copia cărţii de identitate şi a carnetului de investitor conform aceloraşi explicaţii concrete care vor urma;

– să vă încadraţi în termenul maxim (15.08.2009) pentru a ne permite desfăşurarea tuturor activităţilor de traducere a documentelor, angajare a avocatului, întocmirea actelor ce vor fi înaintate la CEDO.

Dacă nu sunteţi membru al asociaţiei:

– să vă alăturaţi asociaţiei în procesul la CEDO.

Pentru aceasta trebuie să completaţi o procură de reprezentare, autentificată la notar, şi o convenţie civilă (formularele-tip le veţi găsi pe site-ul de internet şi nu se admit modificări);

– să plătiţi contribuţia de 1% pentru participare la proces. Această contribuţie o veţi recupera, la final, sub forma cheltuielilor de judecată !

– să trimiteţi originalul procurii şi Convenţiei civile, semnată de dvs., pe adresa:

« Asociatia investitorilor pagubiti la FNI  Brăila, Oficiul Poştal nr. 7, Casuta Postala nr. 28, Braila »;

– să trimiteţi, pe aceeaşi adresă, următoarele documente (exclusiv în copie xerox, bine imprimată):

– chitanţa de plată în contul asociaţiei, la BRD, a contribuţiei de 1%, pentru procesul deschis la CEDO;

– citaţia primită de la Tribunalul Bucureşti sau de la Curtea de Apel Bucureşti. În lipsa acestora, vă vom verifica noi în hotărârea Tribunalului (la oricare fază de judecată) sau în Decizia nr. 164 A/2008 a Curţii de Apel Bucureşti şi vom vedea la ce pagină figurează numele dvs. în aceste hotărâri.

– pagina cu numele şi datele personale din carnetul (carnetele) de investitor şi aceea cu ultimele operaţiuni  în carnet (soldul final de unităţi de fond). Nu copiaţi toate paginile cu operaţiuni ci doar pe ultima;

– copia Cărţii de identitate.

– un număr de telefon (fix, mobil sau ambele);

– să vă încadraţi în termenul limită: 15.08.2009.

NOTE:

Nu trimiteţi documente incomplete sau neclare.

Pentru a afla numărul de cont în care să depuneţi banii vă rugăm să ne contactaţi prin telefon.

Pentru a nu greşi la completarea formularelor sau pentru a le putea da şi altor investitori, pe care-i cunoaşteţi şi care vor să ni se alăture, vă recomandăm să faceţi, înainte de a le completa, copii ale acestor formulare şi să lucraţi pe ele.

Eventualii doritori de a ni se alătura să nu se apuce să ne trimită documente înainte de a sta de vorbă cu noi. Nu vrem să dăm speranţe deşarte celor care nu îndeplinesc condiţiile de a merge la CEDO.

À propos! Cei care se ştiu înscrişi în alte asociaţii decât cele de la Brăila şi de la Cugir, chiar aflate în procesul penal, nu credem că au vreo şansă la CEDO fiincă cel puţin unele dintre ele sunt, prin structură, asociaţii în care investitorii nu figurează, la instanţe, ca membri asociaţi.

Suspectăm instanţele că le-au admis ca atare în proces, deşi ştiau bine că nu îndeplinesc toate condiţiile, tocmai pentru a-i încurca pe păgubiţi!

Cei înscrişi în ele ar face bine să ni se alăture cât mai curând.

Precizăm că termenul de adresare la CEDO este de 6 (şase) luni, după care nu mai există şanse. Iar 6 luni trec ca o clipă.

Atenţie! Dacă aţi fost înscrişi anterior într-o altă asociaţie nu aveţi niciun drept în asociaţia noastră. Trebuie să fiţi înscris la noi sau să vă alăturaţi, prin procură, pentru a vă putea reprezenta.

Pentru asociaţiile care vor să ni se alăture:

– să luaţi legătura cu noi, căt mai urgent, prin telefon, internet sau oricare altă modalitate.

Alte precizări pentru îndeplinirea celor arătate mai sus:

– contribuţia de 1% hotarâtă de adunarea generală din 13.06.2009, pe care o plătesc membrii asociaţiei, se calculează astfel:

se înmulţeşte numărul de unităţi de fond – splitate – înscrise în carnetul de investitor la rubrica „sold“ cu valoarea ultimă anunţată la căderea FNI, adică 103.720 lei vechi (sau 10,372 lei noi) iar produsul rezultat se împarte la 100;

– se rotunjeşte suma la lei noi întregi (sau la 10.000 lei vechi).

Un exemplu de calcul (aleatoriu, pentru 358 unităţi de fond):

358 x 10,372 = 3713,176 : 100 37 (lei noi)

Nu trimiteţi cópii ale altor documente (chitanţe, etc.) cu excepţia celor care atestă schimbarea numelui sau titularului faţă de acelea din carnetul de investitor (prin căsătorie/divorţ, prin moştenire, etc).

Nu trimiteţi cópii pe mai mult de o coală faţă-verso (le îmbinaţi, la xerox, şi vor încăpea; excepţie fac actele de schimbare a numelui sau titularului de drept). Este necesar câte un singur exemplar.

Dacă valoarea unitară, înscrisă în carnet, a unităţii de fond,  este mai mare de 103.720 lei vechi înseamnă că nu au fost splitate. Pentru a le splita veţi înmulţi  soldul (numărul lor) cu 10.

Dacă nu sunteţi siguri sau dacă vi se pare în neregulă ceva întrebaţi-ne înainte de a greşi. Vom lămuri, imediat, orice problemă. Să aveţi în faţă actele (carnet, buletin) pentru a ne putea lămuri pe loc.

FOARTE IMPORTANT:

Nu vă puteţi înscrie pentru acţiunea la CEDO în două asociaţii simultan şi nici prin asociaţie şi pe cont propriu în acelaşi timp.

Fapta constituie tentativă de înşelăciune şi este infracţiune pentru care, când o vom întâlni, vom sesiza parchetul.

Întrucât este posibil să mai prelungim termenele (în funcţie de termenul de redactare a Deciziei motivate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) vă rugăm să urmăriţi anunţurile noastre sau să ne contactaţi la telefon după data de 15.08.2009.

Tot foarte important:

Avocatul angajat de noi (specialist cu mare experienţă în Drept Internaţional) şi juriştii cu care ne consultăm sunt de părere că ŞANSELE NOASTRE de a obţine câştig de cauză la CEDO sunt CERTE !

Căutaţi, în continuare, în pagina noastră de internet, informaţii privind desfăşurarea procesului şi şansele noastre de a avea câştig de cauză la CEDO.

Intraţi pe forum sau contactaţi-ne în alt mod pentru a ne da sugestii legate de acţiunea pe care am iniţiat-o.

Transmiteţi mai departe, prietenilor şi cunoscuţilor, informaţiile de pe acest site. Cu cât suntem mai mulţi cu atât ne va costa mai puţin pe fiecare şi vom fi priviţi cu mai multă atenţie la Curtea Europeană.

Presedinte

Dumitru Grosu

Cititi si:

Reclame

24 comentarii (+add yours?)

 1. fnistu
  Sep 23, 2009 @ 12:51:13

  Interesant, insa daca sustineti ca taxa aceasta de 1% este votata si atat trebuie sa plateasca cei care doresc sa fie inclusi in procesul la CEDO, atunci cand jos va referiti la faptul ca „Cu cât suntem mai mulţi cu atât ne va costa mai puţin pe fiecare şi vom fi priviţi cu mai multă atenţie la Curtea Europeană.” la ce anume va ganditi? Pentru ca taxa de 1% este fixata. Ce anume va costa mai putin? Iar in leg. cu atentia din partea Curti Europene…ciudat….primul care a reusit sa castige in fata statului Roman la CEDO in leg. cu FNI a fost un individ! O singura persoana fizica! Ar fi foarte ciudat ca CEDO sa se poata impresiona cu numarul persoanelor din proces. Oare, prin acest indemn, de a transmite la cati mai multi oameni, nu este de fapt vorba despre cei 3% din suma recuperata care este mentionat in conventia civila?! Pentru ca ramanand la exemplul dat mai sus, este cel putin ciudat, ca dupa 358 de unitati avocatul sa primeasca 37 lei, iar Dvs. fara sa se ia in calcul indexarea cu inflatia! sa primiti 111 lei deci aprox. de trei ori mai mult decat avocatul??? FOARTE CIUDAT! Totusi cum explicati asta? Se pare ca FNI-ul cu procesele sale, ramane o afacere excelenta pentru uni….

  Răspunde

  • T-J Fotache
   Oct 03, 2009 @ 01:50:37

   Domnule „fnistu”,

   Ar fi grav daca situatia ar fi asa.
   Problema este insuficient cunoscuta.
   1. – In formularea noastra, incomplect argumentata, s-a afirmat ca trebuie sa fim cit mai multi din cel putin doua motive:
   1.1. – e bine sa fim peste 1000 de asociati pentruca vom fi judecati „cu celeritate” – adica in urgenta, pina la sase luni;
   1.2. – Statutul Asociatiei ne obliga sa mergem cu toti membrii cu procesul pina la capat – respectiv CEDO. Aici chiar avem o problema – ce facem cu cei care nu s-au inscris pentruca nu au cunoscut nimic de aceasta actiune ? Plateste cineva pentru ei ? De unde luam banii ? Ei sunt scutiti de responsabilitate pentruca nu s-au interesat ? Ce putem face sa-i anuntam pe toti ?
   Si alte intrebari.
   1.3. – avocatul a admis la negocierea onorariului sa primeasca suma de 1% conform Listei, bani in mina;
   1.4. – onorariul complect este platit dupa cistigarea procesului in procente, undeva peste 10% din capitolul „cheltuieli de judecata” – este un pret obisnuit pentru ei si nu putem gasi pe cineva competent sub acesta. Problema este nu cit cistiga el – ii vor fi dati banii de completul de judecata, nu de noi – ci sa cistige procesul, sa ne vedem despagubirea, pentru care el este mai interesat decit noi;
   Plata efortului Comitetului Director, de 3% este propusa si votata in unanimitate in Adunarea Generala. Daca o considerati nejustificata veti avea posibilitatea sa interveniti pentru corectarea situatiei la viitoarea Adunare Generala, pe care am propus-o deja pentru a fi tinuta inaintea trimiterii actiunii la CEDO.
   Atunci veti avea dumneavoastra cel putin o problema – sa va prezentati barbateste, daca nu sunteti o fnista, cu numele si prenumele si eventual sa candidati pentru functia de presedinte al Comitetului Director, voluntar pina la capat.

   Ii cer scuze domnului George Apostol. I-am dat un raspuns referindu-ma la alt fnist – domnul Popa. Nu citisem mesajul domnului fnist.

   Va multumesc pentru interventia dumneavoastra, domnule fnist. Pentru explicatii mai ample va stau la dispozitie la adunarile de simbata.
   T-J Fotache.

   Răspunde

  • T-J Fotache
   Oct 16, 2009 @ 23:01:39

   Revin la raspunsul meu, din 3 octombrie 2009, dat fnist-ului.

   Ideea de a complecta cele afirmate de mine in raspunsul dat anterior mi-a fost sugerata de un asociat la ultima adunare la Sala Polivalenta, care m-a intrebat ce ar putea fi nou in procesul nostru fata de procesul pagubitului la F.N.I. care a cistigat deja o despagubire la CEDO.
   Exsista o diferenta majora in abordarea celor doua procese. Aceasta consta in faptul ca prin pronuntarea I.C.C.J din 04.06.2009 a fost absolvit A.V.A.S.-ul definitiv si irevocabil de la plata despagubirii noastre.
   Pentru a cistiga acest proces trebuie sa aducem probe ca I.C.C.J. a gresit scotind A.V.A.S.-ul din cauza, iar avocatul nostru trebuie sa lupte impotriva avocatului statului roman.
   Acest lucru nu a trebuit sa-l faca domnul care a citigat procesul la CEDO, pentruca atunci era valabila vechea hotarire a ICCJ, care considera AVAS-ul definitiv si irevocabil bun de plata.
   Mai exista o diferenta majora intre cele doua procese. In celalalt proces plingerea era formulata diferit de a noastra. Omul se plingea la CEDO impotriva statului roman pentruca justitia romana nu i-a permis sa dea in judecata AVAS-ul, intr-un proces civil, fara a plati taxa de timbru – pentru care se incadra in situatia de exceptie – a demonstrat ca nu avea bani pentru aceasta.
   Chiar daca la CEDO ne-ar judeca dupa regula precedentului, noi am avea o problema – cazurile noastre nu sunt identice. Difera, c-an schitele lui Caragiale – pe ici pe colo prin partile esentiale.
   Fnistul are dreptate, cred eu, cind afirma ca CEDO nu va fi impresionat de numarul mare de reclamanti (are numai obligatia sa judece cu celeritate), dar pacatuieste – n-o spune direct dar se subintelege – cind crede ca procesul va fi cistigat usor pentruca drumul e batatorit de un inaintas. Parca i-ar parea rau ca nu se duce de unul singur – sau poate se duce. De acum doi ani, cind a fost cistigat acel proces, ICCJ-ul a minat serios acel drum, cu pronuntarea din 04.06.2009.
   Pentru lupta in noile conditii ne pregatim noi acum, iar avocatul nostru isi „ascute sabia” dialogului cu avocatul statului roman. Pregatirea consta in fapt in adunarea probelor – legi, hotariri de guvern, hotariri si decizii ale instantelor unde am fost judecati, declaratii ale martorilor, incheerile de sedinte de audieri, intimpinarile noastre, cererile noastre depuse in instante, actul de fidejusiune cautiune, etc. Pacat ca nu va putem pune la dispozitie, aici pe site, continutul cererii noastre. Voi propune avocatului si Comitetului Director sa-l facem public la momentul potrivit.
   Avocatii buni, si al nostru este foarte bun, recunosc ca oricita dreptate are reclamantul si oricit ar lupta avocatul … totusi verdictul e in mina judecatorului.
   Pe aceasta tema, mai mult decit aici, am spus in comentariul meu privind fenomenul FNI.
   Afirm, inca odata, ca sunt deschis oricaror comentarii pe acest site sau mai bine la adunarile de simbata de la Sala Polivalenta Braila.
   Vicepresedintele A.I.P.-F.N.I. Braila
   T-J Fotache

   Răspunde

 2. george apostol
  Sep 24, 2009 @ 10:15:06

  As fi fost foarte curios sa citesc un raspuns la postul dat de fnistu, dar se pare ca intrebarile respective sun deranjante….Totusi sper ca veti formula un raspuns pentru clarificare. Multumesc.

  Răspunde

 3. T-J Fotache
  Oct 03, 2009 @ 01:12:02

  Domnule George Apostol,

  Curiozitatea dumneavoastra este fireasca si-mi cer scuze in numele Comitetului Director ca nu v-am raspuns pina acum.
  Ne straduim sa fim la dispozitia dumneavoastra cit mai mult posibil, dar fiecare din noi mai are si alte probleme de rezolvat.
  Prioritatile, legate de Asociatie sunt clare :
  1. – formularea documentata cu probe a actiunii la Cedo ;
  2. – legatura cu avocatul nostru pentru obtinerea tuturor probelor (documnetelor din arhivele inca inaccesibile datorita protestului magistratilor);
  3. – legatura cu asociatii inca neinscrisi pentru procesul la CEDO:
  4. – Inscrierea asociatilor doritori a merge la CEDO, in zilele de miercuri si simbata;
  5. – Actualizarea evidentei asociatiei;
  6. – Actualizarea site-ului;
  7. – Raspunsul la intrebarile si comentariile de pe site.

  Si multe altele … daca tinem cont ca avem si noi probleme personale si … deocamdata lucram de noua ani voluntari.

  Va asigur ca „intrebarile respective NU sunt deranjante”.
  1. – Ele au fost mult timp „asteptate” – au aparut cu multa inertie;
  2. – Sunt, unele, formulate … sa zicem cu nepricepere, pentru a ocoli cu o anumita eleganta niste termeni mai adecvati;
  3. – Necesita timp pentru a fi studiate si a da un raspuns.

  Daca „fnistul” despre care vorbiti este, banuiesc, domnul Popa, cred ca am raspuns suficient de amplu curiozitatii dumneavoastra.
  Si eu va multumesc pentru interventie.
  Veniti, cind aveti timp, sa va punem la dispozitie, pentru consultare, toata evidenta noastra. Un fapt statutar.

  Cu toata stima,
  T-J Fotache.

  Răspunde

 4. mariustabacaru
  Noi 13, 2009 @ 14:18:26

  Buna ziua,

  Unde se poate urmari evolutia procesului (daca a fost pornit procesul, daca nu atunci cand etc.) la CEDO?

  Multumesc.

  Răspunde

  • T-J Fotache
   Noi 15, 2009 @ 22:44:39

   Domnule Marius Tabacaru,

   Va inteleg nerabdarea privind inscrierea actiunii noastre la CEDO si urmarirea evolutiei sale, dar cauze obiective, pe care nu le putem controlam, ne obliga sa mai asteptam.

   1. – In primul rind este vorba de publicarea DECIZIEI DEFINITIVE SI IREVOCABILE CU MOTIVATIA IN EXTENSO, a ICCJ.
   Aceasta institutie trebuia, dupa lege, sa ne-o aduca la cunostinta in 90 de zile de la pronuntare, adica pina pe 4.09.2009.
   O Cerere de actiune la CEDO fara referire exacta la motivatia din documentul amintit mai sus este incomplecta. Noi, fortati de apropierea datei limita de depunere a cererii – 4.12.2009 – asa cum am aratat in mai multe comentarii pina acum, o vom trimite saptamina viitoare bazindu-ne pe o posibilitate expusa in Regulamentul de desfasurare a activitatii CEDO, urmind a trimite ulterior documentul respectiv si acuzele noastre formulate functie de motivatiile oferite de ICCJ. Oricum pina nu vom trimite DECIZIA … si formularea acuzelor noastre legate de … MOTIVATIA IN EXTENSO, cererea noastra nu va intra in prima faza a procesului – FAZA DE ADMISIBILITATE A ACTIUNII – vedeti precizarile in acest sens facute pe acest site de presedintele Grosu.
   In mod explicit – dosarul nostru va astepta in arhiva CEDO sa fie complectat si va fi posibil de complectat cind va apare DECIZIA …elaborata de ICCJ.
   O concluzie, nu greu de ghicit, ar fi ca justitia are grija in continuare de noi …

   2. – In al doilea rind trebuie sa tinem cont si de faptul ca prin Statutul Asociatiei suntem obligati ( Comitetul Director ) sa avem grija de participarea tuturor asociatilor la acest proces.
   Cu toate eforturile noastre de a-i anunta – v-am expus pe larg in alte comentarii actiunile desfasurate de noi pentru a-i informa – aproximatriv jumatate din asociati nu s-au prezentat sa se inscrie mai departe in ultima faza a procesului. O graba, in trimiterea Cererii … la CEDO, i-ar nedreptati pe o mare parte din asociati – indiferent ce motivatii ar avea ca nu au venit inca.
   Cred ca o parte din vina o purtam cu totii – adica toti membrii Asociatiei – pentruca nu am actionat si fiecare in parte sa-i anuntam pe toti.
   Am solicitat avocatului ca la depunerea CERERII sa faca interventiile necesare, daca e posibil, sa obtina aprobarea sa putem complecta LISTA ASOCIATILOR PARTICIPANTI IN PROCES LA CEDO pina la data primei audieri. La procesele in tara exista aceasta posibilitate.

   A mai ramas sa va raspund cum putem urmari evolutia procesului.
   Un raspuns firesc este – prin doua moduri.
   In mod direct la adunarile sapataminale de simbata, ca si pina acum si prin INTERNET pe acest site sau la adresa noastra de mail.
   Daca vom dispune de suficiente fonduri vom da anunturi si in presa scrisa si audiovizuala.
   Am promis, intr-unul din comentariile anterioare, ca dupa data limita de acceptare a CERERII la CEDO, voi solicita in Comitetul Director aprobarea de publicare pe acest site a continutului CERERII. Aceasta daca vom obtine si consimtamintul avocatului nostru – el avind cuvintul hotaritor, pentruca este responsabil de tactica si strategia adoptate pentru a avea succesul deplin.

   Va multumesc, domnule Marius Tabacaru, pentru interventia dumneavoastra.
   Vicepresedintele AIP la FNI Braila,
   Ing. T-J Fotache.

   Răspunde

 5. RODICA
  Noi 21, 2009 @ 22:09:29

  buna seara, as vrea sa stiu pt un nemembru al asociatiei dvs ce costuri implica inscrierea pt dosar CEDO, mentionez ca sunt parte civila in sent 423/2007 si recurent al acesteiain decizia 2098/ 2009, va multumesc

  Răspunde

  • T-J Fotache
   Noi 23, 2009 @ 15:18:51

   Doamna Rodica,

   V-am raspuns ieri pe mail.
   Costul este 1% din valoarea despagubirii pretinse la data de 24.05.2000.
   Va recomandam sa citi cu atentie site-ul acesta.
   Acum incheem dosarul. Miine de dimineata plecam cu el la Bucuresti la avocat. El pleaca joi la CEDO.
   Observ ca nu va grabiti de loc.

   Astept sa ma sunati, … poate ….in ultimul moment …
   Neaparat sa aveti o citatie de la ICCJ sau macar de la Curtea de Apel.

   mobil ….0748 57 56 58
   fix ………0339 122 411

   Cu toata intelegerea,
   T-J Fotache

   Răspunde

 6. RODICA
  Noi 21, 2009 @ 22:21:26

  inca o intrebare, daca titularul a decedat sotia nu a facut nici un demers pt acceptarea succesiunii numai fiul a dat la notar in termenul de 6 luni de la deces o declaratie de acceptare a succesiunii fara sa nominalizeze punctual ACTIUNI FNI, intrebare acest document poate fi luat in calcul l;a intocmirea dosarului? multumesc

  Răspunde

 7. stefan lucia
  Ian 08, 2010 @ 22:58:10

  pot sa ma inscriu la aceata data in asociatia dv.tra pentru a recupera suma de la FNI?

  Răspunde

  • T-J Fotache
   Ian 11, 2010 @ 01:51:14

   Doamna Stefan Lucia,

   La cite stiu acum despre situatia dumneavoastra, din sumarul mesaj, nu pot sa va dau un raspuns corect. Va recomand sa veniti in prima simbata in fata Salii Polivalente, unde ne adunam saptaminal intre orele 10:00 si 12:00, pentru o discutie lamuritoare.
   Inca mai facem inscrieri intr-un proces civil – in anumite conditii.

   Cu toata intelegerea si disponibilitatea,
   T-J Fotache.

   Răspunde

 8. galateanu_pagubit
  Mar 21, 2010 @ 01:32:41

  Salutare
  Vreau sa va intreb, daca mai sunt sanse sa imi primesc banii inapoi de la FNI
  Mentionez ca am copie de pe plangerea de la politie, dar nu mai am nici o citatie pentru proces si nu am fost inscris in nici oasociatie a pagubitilor FNI
  Astept cu nerabdare un mesaj de la dumneavoastra

  Răspunde

  • T-J Fotache
   Apr 01, 2010 @ 00:38:19

   Domnule Galateanu,
   Aveti doua posibilitati :
   1. – sa va gasiti in una din Listele reclamantilor din hotaririle instantelor din procesul penal,
   2. – sa nu va gasiti in nici o Lista din hotaririle instantelor din procesul penal.

   Functie de situatia 1 sau 2 puteti merge cu noi la CEDO ca intervenient (daca v-ati gasit in liste) sau va inscrieti in Asociatia – numita AGP la FNI Braila, care a deschis un proces civil, pentru cei care nu au fost in procesul penal (adica nu v-ati gasit in Liste), dar au facut plingere la politie insa ori nu au primit citatie ori au primit-o dupa inceperea procesului penal.

   Lamuriti-va situatia si daca va hotariti mai cautati-ne – cit mai curind posibil.
   Vicepresedintele AIP la FNI Braila
   Vicepresedintela AGP la FNI Braila,
   Ing. T-J Fotache.

   Răspunde

 9. galateanu_pagubit
  Apr 04, 2010 @ 00:05:23

  Domnule Ing. T-J Fotache
  Dupa o simpla cautare pe Google mi-am gasit numele pe siteul TB(Tribunalul Bucuresti),Soluţia în dosarul nr.24632/3/3006 a Secţiei a-II-a Penală – dosar F.N.I. (rejudecare).
  La Partea a II-a:
  – părţi civile (de la A. MARIN până la BRĂTULESCU MARIUS ALIN)
  ARHIRE N. COSTEL GABRIEL domiciliat în GALAŢI, DRUMUL VIILOR, nr. 2, bl. T10, sc. 3, et. 4, ap. 59, Jud. GALAŢI – 207 unităţi de fond.
  Punctul 2 fiind eliminat, la ce numar de telefon, sau adresa de e-mail va pot gasi?
  Cu respect, Costel Gabriel Arhire

  Răspunde

 10. T-J Fotache
  Apr 07, 2010 @ 22:32:09

  Domnule Galateanu,
  Este foarte bine ca v-ati gasit pe NET la tmb-rejudecare in dosarul 24632/3/2006. Si mai bine ar fi daca ati avea o citatie de la ICCJ.
  Oricum – e foarte bine, pentruca rezulta ca beneficiati de o Decizie definitiva in procesul penal si putem sa va luam alaturi de noi la CEDO, ca intervenient.
  Ma gasiti la adresele:
  mail :…………. pagubitifni@yahoo.com
  Jan.fotache@yahoo.com
  telefoanele:
  fix ……. 0339 102 411
  mobil… 0748 57 56 58
  Cautati-ma cit mai repede pentruca nu stim cind trebuie sa inchidem Lista si sa trimitem documentele intervenientilor la CEDO. Depindem in mare masura de publicarea Deciziei definitive, complete.
  Va astept.
  Ing. T-J Fotache.

  Răspunde

 11. T-J Fotache
  Apr 08, 2010 @ 12:51:57

  Domnule Arhire,
  Ma puteti gasi pe mail la:
  pagubitifni@yahoo.com
  Aveti sanse, daca actionati imediat, sa va luam alturi de noi la CEDO.
  Va astept.
  Ing. T-J Fotache.

  Răspunde

 12. T-J Fotache
  Apr 12, 2010 @ 02:34:53

  Domnule Arhire,
  Ma puteti contacta la:
  tel fix ….. 0339 102 411
  tel mob…0748 57 56 58
  email ……pagubitifni@yahoo.com
  Va astept.
  Ing.T-J Fotache

  Răspunde

 13. Valeanu Maria
  Mai 25, 2010 @ 20:00:18

  http://www.cnvmr.ro/pdf/legi/ro/Legea-297-2004.htm

  … Art.289…..
  ………………..
  7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
  „(31) În caz de necesitate, cheltuielile legate de organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare vor fi finanţate, parţial sau integral, din bugetul de stat sau din fondurile speciale ale Guvernului

  Răspunde

 14. T-J Fotache
  Mai 28, 2010 @ 01:43:46

  Stimata doamna Maria Valeanu,
  Citatul dumneavoastra in care ne spuneti ca :

  “(31) În caz de necesitate, cheltuielile legate de organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare vor fi finanţate, parţial sau integral, din bugetul de stat sau din fondurile speciale ale Guvernului …

  neinsotit de un minim comentariu … intuesc ca este riscant sa-l comentez eu, ca membru in conducerea AIP la FNI Braila.

  Totusi, din respect pentru cititorii nostri si in mod evident si pentru dumneavoastra, imi asum riscul si incerc sa ghicesc ce doriti sa ne semnalati.
  Probabil vreti sa ne dati de inteles ca exista posibilitatea de a fi despagubiti, in tara, de CNVM.
  Noi n-am facut-o cel putin din urmatoarele motive :
  1. – din pronuntarea din data de 4.06.2010 a ICCJ se intelge ca nu ni s-au satisfacut toate solicitarile legale pentru care am deschis un proces …cunoscatorii stiu la ce ma refer.
  2. – nu am avut parte de un proces echitabil si de un recurs efectiv – cunoscatorii stiu de ce.
  3. – CNVM-ul chiar daca poate teoretic sa ne despagubeasca de la buget, practic n-o va face in urmatoarele decenii pentruca este o institutie a statului – stat epuizat financiar de o hemoragie severa de bani furati in ultimii 20 de ani si depusi in banci straine. Dupa unele apreciari ale specialistilor sunt cam 65 miliarde de euro cistigati in mod fraudulos in aceasta situatie. Patriciu vorbea ca numai in Elvetia ar fi 18 miliarde euro ale cetatenilor romani, ce nu pot fi adusi in Romania, pentruca nu pot fi justificati.
  4. – in cei 5 ani de proces penal am citit si auzit foarte des de la oameni competenti, ca acum romanii cauta orice solutie in procesele din Romania, numai sa se termine cu o Decizie definitiva pentru a ne putea gasi adevarata dreptate la CEDO. Asa se face ca avem peste 1700 procese pierdute de tara noastra, anual, in fata propriilor cetateni – la CEDO.
  Evident, mai sunt si alte motive dar …cred ca am spus deja destule.
  5. – in mod democratic, in data de 13.06.2009, am prezentat Adunarii Generale a Asociatiei o informare privind sansele noastre de a fi despagubiti si s-a hotarit in unanimitate de voturi sa deschidem o actiune la CEDO.
  Noi, conducerea Asociatiei, din acel moment nu facem altceva decit sa executam acea Hotarire.

  Daca ne-ati spus-o cu buna intentie – pentru a ne lumina, ca pe o aluzie la o posibilitate neluata in calcul de noi, va rog sa primiti sincerele noastre multumiri pentru gindul bun ce v-a determinat.

  Vicepresedintele AIP la FNI Braila,
  Ing. T-J Fotache.

  Răspunde

 15. fdf
  Iun 14, 2010 @ 18:31:43

  Pot sa ma inscriu la aceata data in asociatia dv. pentru a recupera suma de la FNI?
  Atat eu cat si sotia am trimis documentele necesare procesului desfasurat la Bucuresti si ne regasim pe lista celor inscrisi in procesul cu FNI
  http://www.miniportal.ro/lista-pagibitilor-fni-primul-dosar.php?lit=F
  20897 FILIP DUMITRU FLORIN Civila
  28553 FILIP P. DORINA MONICA Civila
  Detinem actele de cumparare a unitatilor si nr de inregistrare a plangerilor catre politie.

  Răspunde

 16. T-J Fotache
  Iun 15, 2010 @ 23:36:56

  Domnule Filip Dumitru Florin,
  Cred si sper din toata inima ca CEDO va inregistra Lista si documentele intervenientilor pe care miine le trimitem prin HDL si ne va permite sa trimitem in continuare o noua Lista.
  Acum nu mai putem umbla la documente pentruca ar trebui sa modificam aproximativ 2000 de pagini cu iscalitura si stampila avocatului care nu-i in Braila ci in Bucuresti. Va marturisesc cinstit ca la rugamintea mea, pentru o doamna pensionara neajutorata din Craiova, presedintele noastru s-a mai deplasat odata la Bucuresti, vineri 11.06.2010, pentru aceasta operatiune si in momentul de fata (marti 15.06.10- orele 23:00) inca mai lucram la refacerea documnetelor. Exista si pericolul ca CEDO sa obiecteze, daca nu mai mult, la aceasta intirziere, pentru care cei din lista, inscrisi inca din luna decembrie 2009 si ianuarie, februarie …ac, nu au nici o vina. V-am asteptat … atita timp !
  Avind acces la NET va sfatuiesc sa trimiteti documnetele dumneavoastra atashate la un mail pe adresa:
  pagubitifni@yahoo.com
  mai putin adeziunea si copia chitantei cu onorariul avocatului pe care la momentul oportun va voi comunica ca le puteti trimite. Pina atunci avem tot timpul sa discutam asupra valabilitatii si corectitudini documentelor dumneavoastra.
  Va anunt ca nu sunteti singurul care ne-ati descoperit acum. Am fost contactat ieri de un craiovean si vineri de sase pagubiti din Zalau.
  Va asigur, pe toti, de toata intelegerea si sprijinul la momentul oportun. Va vom tine la curent cu evolutia actiunii noastre, aici, pe pagina noastra de NET.
  Puteti sa ne cotactati si telefonic. Telefoanele noastre sunt puse la dispozitia dumneavoastra de mai multe ori pe acest site.
  Vicepresedintele AIP la FNI Braila,
  Ing. T-J Fotache.

  PS.
  Am dat acelas raspuns si domnului Sbiera.
  Acelas.

  Răspunde

 17. ciu
  Mai 29, 2011 @ 12:31:09

  din ce ati scris pe site nu este explicata clar cine este adunarea generala al organizatiei precum si membrii acesteia?multumesc

  Răspunde

  • T-J Fotache
   Iun 08, 2011 @ 22:57:12

   Domnule(doamna ?) ciu,
   Cititi statutul Asociatiei noastre – ,,A.I.P. la F.N.I. Braila”, din coltul dreapta sus al acestei pagini si veti intelege :
   1. – ce este aceasta asociatie;
   2. – care sunt organele de conducere ;
   3. – cine poate fi membru al acestei asociatii….etc.
   Ing. T-J Fotache.

   Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: