Convocare

Deoarece la prima convocare a adunării generale a membrilor AIP-FNI Brăila, din data de 17.12.2016, s-au prezentat 24 de membri asociați din minimul regulamentar de 1.836 (50%+1) în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 și ale Statutului Asociației se reconvoacă adunarea generală a asociației.

Data: 14 ianuarie 2017;

Ora: 10.00

Loc: Sala Polivalentă Brăila

Ordinea de zi a adunării generale:

  1. Comunicare a preşedintelui Asociaţiei privind situația în urma Deciziei CEDO din 17.12.2015, de respingere a cererii noastre ca fiind inadmisibilă, după ce în ianuarie 2010 ni s-a comunicat că a fost admisă și se află pe rolul Curții ;
  2. Luarea unei hotârîri privind continuarea așteptării unei decizii de repunere pe

rol a Cererii noastre la CEDO nr. 63221/2009 și a trimiterii unei scrisori deschise către Președintele Curții sau

  1. Luarea hotărârii de renunțare la acțiunea la CEDO și de desființare a

Asociației, urmând ca membrii asociați să se adreseze AAAS, conform Legii nr. 113/23.04.2013;

  1. Probleme diverse.

 

Hotărârea acestei adunări generale este valabilă indiferent de numărul

participanților și este obligatorie pentru toți ceilalți membri!

 

29.12.2016                            Consiliul Director al AIP-FNI Brăila

Anunțuri