COMUNICAT FOARTE IMPORTANT pentru păgubiții la FNI

 

  1. Deoarece avem indicii serioase că vom primi în curînd o decizie a CEDO (după cum reiese din scrisoarea din 17.09.2015 adresată avocatului nostru,click aici!) și se desprinde concluzia că decizia ne va fi favorabilă, se impune necesitatea de a ne pregăti deja, din punct de vedere organizatoric, pentru finalizarea scopului pentru care am constituit asociația.

Acest lucru presupune:

– actualizarea evidenței membrilor asociați;

– recuperarea datoriilor restante de la unii asociați;

– constituirea unui fond suficient de mare care să ne asigure închirierea unui sediu, angajarea unui contabil (și casier) plătit, plata cheltuielile curente adiacente funcționării sediului și plata altor cheltuieli administrative (birotică, corespondență, telefoane, anunțuri, deplasări la instituții, acte administrative, etc).

Forma și mărimea contribuției necesare pentru constituirea acestui fond urmează să le stabilim prin hotărîrea adunării generale a membrilor asociației.

Conform prevederilor OG nr. 26/2000 și Statutului asociației la adunarea generală trebuie să participe jumătate plus unul din totalul membrilor. Dacă acest cvorum nu se realizează, adunarea generală se reconvoacă și hotărîrile ei devin valabile cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de numărul lor.

În sensul celor arătate mai sus:

– se convoacă Adunarea generală pentru data de sîmbătă, 7 noiembrie 2015, ora 10.00 la Sala Polivalentă Brăila;

– în cazul neîndeplinirii cvorumului de prezență se reconvoacă Adunarea generală pentru data de 14 noiembrie 2015 la aceeași oră și în același loc urmînd ca hotărîrile să devină valabile prin votul majorității celor prezenți la reconvocare.

♦    ♦    ♦

  1. În vederea asigurării condițiilor de rezolvare, fără întîrzieri, fără încurcături și fără nervi a problemelor la care ne așteptăm, este necesară implicarea nemijlocită a fiecărui membru asociat pentru verificarea, din timp, a următoarelor probleme:

– 2.1 – consemnarea schimbărilor de nume și adresă;

– 2.2 – clarificarea achitării obligațiilor financiare față de asociație și față de avocat;

– 2.3 – verificarea existenței adeziunii (cu semnătură!) la intrarea în asociație;

– 2.4 – furnizarea unui număr de telefon valabil pentru a fi contactat la nevoie.

  1. După anunțarea luării deciziei de către CEDO fiecare asociat va pregăti, în

    vederea primirii despăgubirii, următoarele acte:

            3.1 – carnetul de investitor sau extrasul de cont emis de către CNVM, în

               original și în copie;

3.2 –  actul legal doveditor al faptului că este moștenitor sau împuternicit (dacă

    figurează ca împuternicit pe carnetul de investitor iar titularul este în viață sau

    dacă nu figurează pe carnetul de investitor ca împuternicit însă a primit procură

    de la titular);

            3.3 – actul legal de schimbare a numelui din evidența noastră;

            3.4 – dovada plății obligațiilor financiare către asociație și avocat, dacă nu a făcut-

                o pînă la data luării deciziei de către CEDO;

            3.5 – completarea unei declarații, pe propria răspundere, că nu a recuperat sau nu

                urmează să recupereze despăgubirea pe altă cale decît cea urmată de asociație.

     Declarația va fi sub forma unui document tipizat furnizat de asociație și va fi semnată numai în fața unui notar ori în fața președintelui sau vicepreședintelui asociației.

 

CONSILIUL DIRECTOR