CABINET AVOCAT

Ioan BUNEA

Bucureşti, ……………………..

Nr. ….. din……………………..

 

CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Camera a Treia

Cererea nr. 63221/09

Onorată Curte,

            Încep prin a prezenta scuze onoratei Curți pentru intervenția care urmează ṣi care, nefiindu-mi solicitată expres de către ea, constituie o inițiativă pesonală determinată de situația concretă, complexă ṣi gravă, în care se află un mare număr dintre persoanele ce constituie Asociația Investitorilor Păgubiți la FNI Brăila ṣi cele asociate cererii nr. 63221/09, în speță clientul pe care-l reprezint.

Unul dintre motivele intervenției mele este acela de a vă ruga, în măsura în care practica CEDO permite, să dați un caracter de urgență, constând într-un plus de celeritate, analizei cererii noastre având în vedere următoarele:

– clientul meu reprezintă un număr semnificativ de persoane (3672) în numele cărora s-a adresat Curții; în consecință, rezolvarea acestei cauze este echivalentă cu rezolvarea simultană a 3672 de cerei individuale care s-ar fi adresat CEDO;

– judecarea, în România, a cauzei a durat excesiv de mult, peste 9 (nouă) ani, iar de la data rămânerii definitive ṣi irevocabile a sentinței au mai trecut încă 5 (cinci) ani; în total 14 ani;

structura socială a grupului care s-a adresat curții este una extrem de vulnerabilă din punct de vedere al vârstei, stării de sănătate ṣi condițiilor de subzistență.

Asfel, dintre cele 3672 de persoane reprezentate în cauză un număr de 797, reprezentând 21,7%, sunt cu vârsta de peste 70 de ani; un număr de 1351, reprezentând 36,8 %, sub cuprinse între 60 ṣi 70 de ani iar 763, reprezentând 20,75%, sunt cuprinse între 45 ṣi 60 de ani; doar 761 de persoane, reprezentând 20,75%, au vârsta sub 45 de ani.

Aṣadar, în categoriile de vârstă extrem de vulnerabile (peste 60 de ani) sunt cuprinṣi 58,5%, adică 3 din 5 petenți.

Eu însumi, reprezentantul lor, fac parte din această categorie de vârstă cu vulnerabilități îngrijorătoare.

Vârsta înaintată ṣi sărăcia reală a majorității constituie cauzele unei rate medii de peste 25 de decese anual, motiv pentru care, din datele pe care le deținem (dar care nu sunt certe, realitatea fiind mai defavorabilă de fapt) au trecut  în neființă peste 360 (reprezentând cca 10%) dintre cei ce s-au adresat instanțelor de judecată prin asociațiile ce se constituie drept client al meu.

Pe de altă parte, analizând sumele investite de către membrii asociațiilor respective (este uṣor de observat din tabelul aflat la dosar) rezultă că majoritatea sunt persoane cu venituri modeste sau se află de-a dreptul sub limita sărăciei.

Admițând că decizia CEDO le va fi favorabilă (iar dovezile noastre ne îndreptățesc să credem acest lucru), dacă la perioada de peste 14 ani de frustrări se va mai adăuga, în mod inevitabil, ṣi perioada până la soluționarea cauzei de către onorata Curte ṣi termenul de plată la care va fi obligat statul român să execute Decizia Curții, mulți dintre petenți se vor stinge în sărăcie ṣi speranțe înṣelate, pentru ei dreptatea înfătuindu-se prea târziu.

Date fiind cele arătate mai sus, investitorii, care s-au adresat prin mine onoratei Curți, îṣi exprimă tot mai vehement starea de neîncredere ṣi de nemulțumire la adresa clientului meu, la adresa mea ṣi chiar la adresa CEDO; mai ales în condițiile în care se prelungeṣte starea de aṣteptare, fără a avea informații, oricât de succinte, asupra stadiului demersului nostru la Curtea Europeană.

Datorită ṣi faptului că nu găsim dosarul nostru înscris  pe site-ul CEDO (poate nu am accesat adresa corectă ori nu am respectat vreun criteriu de căutare, caz în care, cu respect, solicităm să ni se indice sub forma unui “link”) suntem suspectați că nici nu am fi deschis acțiunea; chiar ṣi autenticitatea documentelor oficiale primite de la Curte este pusă la îndoială de către unii extrem de neîncrezători în autorități.

Astfel, atât clientul meu cât ṣi eu însumi suntem puṣi într-o mare dificultate în a-i convinge de o situație pe care nu le-o putem justifica în mod mulțumitor.

Personal înțeleg dificultățile cu care se confruntă Curtea, dar este extrem de greu de convins o masă de câteva mii de oameni ajunṣi la capătul răbdării, majoritatea fără vreo experiență juridică, să treacă cu calm peste 14 ani de aṣteptare a înfăptuirii dreptății, cu atât mai mult cu cât, prin inconsecvența, lipsa de echilibru/echitate juridică (ṣi, avem motive reale sa o afirmăm, ṣi prin complicitatea vinovată) a instanțelor de judecată din România, investitorii păgubiți la FNI au fost împărțiti în două categorii de investitori: “favorizați” ṣi “defavorizați”, primii, în număr de cca 17.000 (5,4% dintr-un total de cca 312.000 de păgubiți, ṣi nu majoritatea, aṣa cum afirmă, în mod mincinos, autoritățile române în răspunsul dat Curții în cauza “albert-si-alti-361-reclamanti-c-romaniei”), primindu-ṣi deja drepturile după alte criterii de judecată ale instanțelor româneṣti.

Convins fiind de dificultatea reală în care se află onorata Curte în a administra ṣi prelucra în vederea judecății uriaṣa cantitate de date ce constituie dosarul nostru, repartizat Camerei a 3-a, în dorința de a facilita munca personalului destinat să pregătească documențația în vederea distribuirii ei către judecătorii desemnați să analizeze cererea noastră, dacă onorata Curte va considera că este util sprijinul nostru în operațiunile de traducerea a unor documente, avem posibilitatea de a traduce, în limba franceză, ṣi de a pune la dispoziție o parte dintre documentele anexă la cererea nr. 63221/09, pe care noi le considerăm fundamentale în înțelegerea ṣi susținerea cauzei noastre.

În acest caz, rugăm să fim înṣtiințați pentru a le trimite.

Acestea sunt motivele pentru care am trimis prezenta intervenție, prezentând, încă odată, onoratei Curți scuzele de rigoare cu asigurarea alesei mele considerațiuni.

Avocat,

Ioan Bunea