Pentru toți membrii AIP-FNI Brăila, AGP-FNI Brăila, AP-FNI Cugir și pentru toți păgubiții care ni s-au asociat (ca intervenienți) ȋn dosarul aflat, ȋn curs de judecare, la CEDO:

            Pe data de 22.09.2010 a fost publicată motivarea Deciziei Penale nr. 2098/04.06.2010 a Ȋnaltei Curți de Casație și Justiție (cu o ȋntârziere de 14 luni) și vom putea răspunde, astfel, Curții Europene care ne-a cerut s-o prezentăm de ȋndată ce va fi redactată.

            Ȋn următoarele câteva zile o vom studia, vom face, ȋmpreună cu avocatul nostru, critica a ceea ce este neadevărat sau incorect ȋn ceea ce privește despăgubirea noastră și, ȋnsoțită de aceste observații, o vom trimite, prin curier, la CEDO pentru ca judecătorii de acolo să se poată pronunța asupra cererii noastre.

            Acest fapt, deși cu ȋntârziere de peste 14 termene legale, ne apropie de momentul ȋn care CEDO va lua o hotărâre ȋn ceea ce privește cererea noastră de chemare ȋn fața Curții Europene a Drepturilor Omului a Statului român.

Menționăm că am chemat ȋn judecată Statul român pentru că nu ne-a asigurat un proces echitabil, ȋn timp rezonabil și cu respectarea normelor de drept interne și a celor europene privind atât pocedura de judecare cât și respectarea dreptului nostru la un proces corect precum și a dreptului nostru de proprietate.

            Reamintim că dosarul nostru a fost ȋnregistrat la CEDO pe data de 27.11.2009 sub „nr. de cerere 63221/09 – Asociația Investitorilor Păgubiți la FNI Brăila și alții c/România” și a fost admis spre judecare prin hotărârea Curții din data de 18.01.2010.

            Din momentul ȋnaintării acestor documente nu ne rămâne altceva decât să așteptăm hotărârea Curții Europene.

            Din studiul activității acesteia opinăm că vom avea un răspuns ȋn următoarele 6 luni și că acest răspuns ne va face dreptate!

            Vă atenționăm că estimarea termenului de 6 luni este opinia noastră pe care ne-am format-o studiind activitatea CEDO dar acest termen poate fi mai mare sau mai mic decât ȋl apreciem noi.

Aceasta deoarece la CEDO nu s-a mai ȋnregistrat, până acum, un dosar atât de complex, cu un număr atât de mare de păgubiți și cu implicarea atâtor instituții ale statului ȋmpotriva propriilor cetățeni.

Vă invităm pe toți membrii asociațiilor menționate și pe cei care ni s-au alăturat să țineți legătura mai strâns cu noi deoarece, imediat după luarea hotărârii de către CEDO, pe care noi o credem favorabilă fără nici o ȋndoială, va trebui să primim date despre conturile ȋn care doriți să primiți banii cuveniți drept despăgubire.

Nu vă grăbiți să vă deschideți conturi bancare până nu vă vom cere noi acest lucru. Cine are deja un cont, indiferent unde, ni-l poate comunica pe acela.

Ȋi atenționăm pe aceia care ȋncă nu au mai mers alături de noi că trebuie să se achite, urgent, de obligații; altfel nu vor putea pretinde dreptul la vreo despăgubire deoarece, la prezentarea pretențiilor finale, ȋi vom scoate din evidența centralizată ȋnaintată CEDO și ei ȋși vor fi pierdut drepturile la despăgubire.

Suntem obligați să-i eliminăm din cerere din cauză că la CEDO, cererea noastră fiind consecința judecării unui caz penal grav, a trebuit să fim reprezentați de un avocat; ȋn contractul cu acesta este prevăzut procentul de 1% drept onorariu de reprezentare plătit cu anticipație; și, cum știm cu toții, avocații nu fac muncă voluntară!

Pe de altă parte, prelucrarea, traducerea, multiplicarea și trimiterea la Strassbourg a unei cantități uriașe de documente precum și deplasarea acolo a avocatului au necesitat si, probabil, vor mai necesita ȋncă, sume importante pe care nu le puteam acoperi din banii proprii sau din banii altor membri asociați.

Nu putem face cuiva bine cu de-a sila și nici pe cheltuiala noastră.

Reclame