NEWS – Noutati de ultima ora:

Un pas foarte important,

dosarul nostru a fost admis de CEDO pentru judecare

in data de 23 01 2010 !

Click pentru a citi comunicatul pe aceasta tema.

 

COMUNICAT

PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CEDO

Pe data de 27.11.2009 Asociatia Investitorilor Păgubiti la FNI Brăila a inregistrat, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cererea de chemare in judecată a statului român.

La cerere s-au alăturat:

– Asociatia păgubitilor la FNI Cugir:

– un număr de 129 de investitori care au participat la proces pe cont

propriu si care ni s-au alăturat după pronuntarea Deciziei Înaltei Curti

de Casasie si Justitie din 04.06.2009;

Puteti verifica datele din tabelele definitive trimise la CEDO.

OBSERVATIE !

Membrii A.I.P-F.N.I. Brăila si ai A.P.-F.N.I Cugir care nu au trimis copia carnetului FNI şi a BI (CI), deşi figurează în lista trimisă de noi, nu au anexate aceste documente justificative şi nu vor fi luaţi în consideraţie de către Curte.

Totodată trebuie achitată şi contributia de 1% pentru plata avocatului si a cheltuielilor la CEDO deoarece nici avocatul nu-i reprezintă in mod gratuit!

Termenul maxim este data deschiderii acţiunii la Curte. Până atunci documentele trebuie să ajungă la Strassbourg.

De acum nu putem face altceva decât să asteptăm să ni se comunice că s-a admis judecarea cererii.

Pentru informarea dumneavoastră vă prezentăm procedura obisnuită a Curtii Europene, cu precizarea că pot fi termene mai scurte sau mai lungi decât cele standard, in functie de complexitatea dosarului, de numărul persoanelor care fac plângerea si de alte criterii:

– la data depunerii dosarului presedintele Curtii Europene il repartizează unei „sectii”; presedintele acestei sectii, la rândul său, constituie o „cameră” compusă din 7 judecători care analizează admisibilitatea cererii.

Camera poate să declare o cerere inadmisibilă, s-o radieze de pe rolul Curtii sau s-o declare admisibilă.

Hotărârea de respingere se ia cu UNANIMITATE DE VOTURI. Asta inseamnă că dacă si numai unul singur dintre ei votează pentru admitere, cererea este admisă!

După admiterea cererii, presedintele „camerei” poate cere părtilor să prezinte toate informatiile privitoare la fapte, orice document sau orice element considerat necesar.

De asemenea poate să aducă cererea la cunostintă statului pârât si să-l invite să-si depună, in scris, observatiile proprii.

După primirea observatiilor statului, reclamantul (adică noi), este invitat să răspundă observatiilor respective (ale statului).

În principiu, procedura de analizare a admisibilitătii poate să dureze circa 3 luni.

Este posibil, insă, să se hotărască examinarea concomitentă a admisibilitătii si a fondului cererii; asta inseamnă o reducere a termenelor procedurale.

Dacă se analizează separat fondul, in principiu asta durează cam 6 luni; cum spuneam, durata depinde si de complexitatea dosarului.

Pentru ca o cerere să fie admisibilă trebuie să indeplinească, simultan, mai multe conditii:

– reclamantul să fi trecut prin toate nivelele de judecată din tară;

– cererea sa fie depusă in termen;

– reclamantul să nu mai fi sesizat, cu aceeasi cerere, şi o altă instantă internatională;

– cererea să fie de competenta Curtii Europene (adică motivul ei să se afle in continutul Cartei Europene a Drepturilor Omului sau in amendamentele ulterioare aduse acesteia).

Cererea noastră indeplineste toate aceste conditii.

Astfel:

– ambele asociatii cât si persoanele din grupul care ni s-a asociat au parcurs toate etapele de judecată: fond, apel si recurs (la Înalta Curte de Casatie si Justitie); alte căi de atac ordinare nu mai există;

– termenul limită de depunere a cererii la CEDO este 4 decembrie 2009 (adică 6 luni de la pronunțarea Sentinței nr. 2098 a Î.C.C.J.); nouă ni s-a inregistrat cererea pe data de 27.11.2009, deci suntem in termen;

– nu ne-am adresat niciunei alte instante internationale (nu aveam nici cui si nu aveam nici timpul necesar);

– cererea noastră este de competenta Curtii deoarece:

a) hotărârea instantelor interne de judecată incalcă prevederile art. 6, pct.1, din Carta Europeană care spune: „orice persoană are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială instituită de lege, care va hotări … asupra incălcării drepturilor sale cu caracter civil…”

b) hotărârea instantelor interne de judecată incalcă prevederile art.13 din Carta Europenă care arată: „Orice persoană, ale cărei drepturi si libertăti recunoscute de prezenta conventie au fost incălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instante nationale, chiar si atunci când incălcarea s-ar datora unor persoane care au actionat in exercitarea atributiilor lor oficiale”..

În esentă această prevedere se referă la dreptul persoanei la un „recurs efectiv” (deci, nu la unul formal !);

c) hotărârea instantelor interne de judecată incalcă prevederile Primului protocol aditional la Conventie, art.1, care arată: „ Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utulitate publică si in conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international”.

Nu avem spatiul care să ne permită dezvoltarea argumentelor si dovezilor aduse de noi in sprijinul fiecăruia dintre articolele de mai sus (ele sunt cuprinse, in cerere, in peste 40 de pagini si in 29 de anexe, totalizând 1.204 file !).

Tot ceea ce merită retinut de dumneavoastră este aceea că:

– am actionat prin toate mijloacele legale, pe plan intern si extern, pentru a ne câstiga drepturile;

– interventia la Curtea Europenă a Drepturilor Omului este ultima posibilitate de a le obtine si noi credem că asa se va intâmpla;

– persoanele care nu s-au adresat CEDO până la data de 04.12.2009 au pierdut orice drept de a se mai adresa Curtii. Ne pare rău pentru ei, dar nu vor mai avea de unde să-si recupereze paguba.

Totusi, si pentru ei ar mai fi o cale posibilă, dar de durată. Când va fi cazul, ii invităm să ia legătura cu noi si le-o vom arăta.

Orice pretentie, a oricărei persoane, că se mai pot depune cereri la CEDO după data de 04.12.2009 este o ÎNSELĂCIUNE !

Asta deoarece Art.35, pct.1 din Conventia Europeană precizează:

„Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne, asa cum se intelege din principiile de drept international general recunoscute, si sntr-un termen de 6 luni, incepând cu data deciziei interne definitive”.

Data deciziei interne definitive, in procesul penal, este 04.06.2009.

Este bine să tineti legătura cu noi, si in continuare, prin site-ul asociatiei sau prin telefon.

02.12.2009

Consiliul Director al AIP-FNI Brăila