Prima pagină

TABEL CENTRALIZATOR CU COTIZATIILE PLATITE LA ZI SI RESTANTE

16 comentarii

TABEL CENTRALIZATOR ÎN FORMAT PDF,
CU MEMBRII ASOCIAȚIEI ȘI PĂRȚILOR ATAȘATE ACȚIUNII ACESTEIA, CE S-AU CONSTITUIT,
LA INSTANȚELE DIN ROMÂNIA, PARTE CIVILĂ ÎN DOSARUL nr. 24632 / 3 / 2006
ȘI CARE FAC PARTE, CA MEMBRI ASOCIAȚI SAU INTERVENIENȚI, DIN GRUPUL CARE A DEPUS CEREREA
ÎNREGISTRATǍ LA CURTEA EUROPEANǍ A DREPTURILOR OMULUI SUB NR. 63221/09,
„AIP-FNI BRĂILA ȘI ALȚII CONTRA ROMÂNIA”

Tabelul-cu-situatia-cotizatiilor-la-data-de-01-01-2017

Informatii de ultima ora-cititi cu atentie!

Un comentariu

COMUNICAT

 

Privind hotărârea adunării generale din 14.01.2017

 

Adunarea generală, reconvocată, a analizat problemele din ordinea de zi și a decis, unanim, că vom continua să acționăm prin toate mijloacele legale și mediatice pe care le mai avem la dispoziție, pentru a primi de la CEDO o Decizie motivată și definitivă sau un răspuns de la președintele Curții, la sesizarea pe care i-am facut-o în data de 8 septembrie 2016.

La ședintă a participat și patronul unei firme de contabilitate, “apli MAG Finance Alfa”, din Alba Iulia, dintre cele implicate în calculul valorii unităților de fond în vederea depunerii dosarului la AAAS, conform Legii 113/2013. Acesta a prezentat niște observații și informații personale cu privire la mersul lucrurilor la AAAS, aratând că funcționarii de acolo (4, care se ocupă de FNI) sunt bine intenționați, dar AAAS nu are bani să despăgubească pe cineva, urmând să înainteze un memoriu la Ministerul Finanțelor, memoriu care să devină proiect de lege, aceasta să se depună la Parlament ca să fie votată … cine știe când (și dacă!) …

Până atunci, vorba proverbului: “paște, Murgule, iarbă verde!”

Dacă recursul nostru la CEDO va fi acceptat și cererea noastră nr. 63221/09 va fi reanalizată vom putea primi răspunsul într-una din următorele variante:

  1. – ni se va accepta cererea și vom avea câștig de cauză, urmând ca Statul român, prin Ministerul Finanțelor, să ne despăgubească la ultima valoare a unitatii de fond;
  2. –cererea ne va fi respinsă, motivat, și atunci vom proceda la trecerea pe condițiile Legii nr. 113/2013 acționând, în principiu, tot grupat.

Prin votul unanim al celor prezenți la adunare s-a decis să așteptăm, în continuare, răspunsul de la CEDO la recursul înaintat, răspuns care va fi definitiv și irevocabil.

De fapt, hotărârea Adunării Generale respectă și prevederile Statutului Asociației, înregistrat la Tribunalul Brăila și publicat pe site-ul nostru, care obligă Consiliul Director să ducă acțiunea până la capăt. Capătul acțiunii noastre este un răspuns definitiv și irevocabil al C.E.D.O. la cererea de repunere pe rol a dosarului A.I.P.-F.N.I. Brăila. Asociația a respectat până acum legalitatea tuturor acțiunilor și prevederilor Statutului său. O ieșire în afara Statutului nu este posibilă decât dacă Adunarea generală hotărăște modificarea lui.

Din datele cunoscute pâna în prezent rezultă că, dacă va fi onorată, cererea noastră la C.E.D.O. va aduce majorității investitorilor o despăgubire aproape dublă față de prevederea Legii nr. 113/2013 (recuperarea – prezumptivă, de la A.A.A.S.).

Este foarte posibil, în cazul în care ne va fi admisă cererea de repunere pe rol a dosarului, ca avocatul nostru să fie chemat la C.E.D.O. pentru relații suplimentare și, conform hotărârii Adunării Generale din 13.06.2009, el va fi însoțit de președintele Asociației.

Deoarece cheltuielile de deplasare în acest caz nu pot fi acoperite din fondul bănesc existent, Adunarea Generală a cerut continuarea încasării cotizației de câte 10 lei pe trimestru, de la restanțierii anului 2016.

Datele privind situația achitării obligațiilor bănești le găsiți pe site-ul nostru, Google – pagubiti fni braila, sau pe laptopul vicepreședintelui, ing. T-J Fotache, la adunările de la Sala Polivalentă Brăila. În cazuri deosebite sunați-l la tel: 0748575658, intre orele 10-12 sau 20-22.            În concluzie, vă invităm să țineți legătura strâns cu noi și, pe cât posibil, să participați la întâlnirile noastre la Sala Polivalentă Brăila, în holul mare, în ultima sâmbătă din fiecare lună, ora 10.00.

Consiliul Director al AIP-FNI Brăila

Publicăm, în continuare, scrisoarea pe care am trimis-o președintei Partidului National din Franța, doamna Marine Le Pen, ca acțiune mediatică la cel mai înalt nivel accesibil nouă.

Traducerea în limba franceză a fost facută, gratuit, de doamna Veronica Goj, traducător autorizat din Slatina, membră a asociației noastre, careia ii multumim!

Sperăm să primim un raspuns favorabil de la doamna Marine Le Pen și, în consecință, de la domnul Președinte al CEDO.

 

 

Excelenței Sale,

Doamnei Marine Le Pen

Președintele Frontului Național

76-78 rue des Suisses, 92000 Nanterre, Hauts-de-Seine

Franța

 

Excelență,

Ne adresăm în numele unui grup de 3.680 de cetățeni români, constituiți într-o asociație, victime ale sistemului judiciar profund viciat din România și, total surprinzător pentru noi, ale unui sistem la fel de viciat, după părerea foarte multor români, numit Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu sediul în Strassbourg.

Intervenția noastră o facem cu rugămintea ca, dată fiind poziția Frontului Național în țara care adăpostește unul dintre sediile administrative ale UE, precum și calitatea de membru al Parlamentului European a numeroși membri ai Frontului Național, să faceți cunoscută Președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului, prin mijloace la care noi nu putem accede în mod democratic, situația noastră, întrucât avem ferma convingere că între Excelența Sa și cetățenii care i se adresează respectând normele administrative, s-a interpus un „filtru” care împiedică accesul și comunicarea în mod liber.

Normal, ar fi trebuit să avem sprijinul reprezentanților români în Parlamentul European, cărora ne-am adresat la timpul potrivit dar, din motive pe care doar le intuim, aceștia au o altă agendă de activitățI, care se pare că nu are legătură cu interesul celor ce le-au acordat votul pentru a-i reprezenta în Parlamentul European.

Cunoscând poziția constant exprimată, tranșantă și corectă, a partidului fondat de Excelența Sa Jean-Marie Le Pen, a cărui orientare politică o continuați cu onoare, consecvență și cu rezultate excepționale, în ceea ce privește conduita pe care Franța și celelalte țări europene ar trebui s-o adopte și s-o promoveze pentru a realiza dezideratele și angajamentele enunțate în actele constitutive ale Uniunii Europene, ne-am hotărât să ne adresăm dumneavoastră.

Vă rugăm deci, respectuos, Excelență, să aduceți la cunoștința domnului Președinte al Curții faptul că noi, cei 3.680 de cetățeni români, i-am adresat, la data de 08.09.2016, o sesizare la care așteptăm un răspuns, fie el și unul formal.

Dupa părerea noastră, Uniunea Europeană a deviat de la scopurile nobile enunțate și a devenit, în fapt, un organism în care câteva țări europene cu putere economică și influență politică acționează coalizat împotriva celorlalte state, adoptând o conduită dictatorială, transformând Europa într-un teritoriu cu o zonă rezidențială și alta de periferie, supusă unui regim de tip colonial, impunând deciziile politice și economice doar în propriul lor interes.

Organismele constituite în scopul bunei funcționări a Uniunii Europene au devenit, în timp, niște entități greoaie, stufoase, consumatoare de resurse nejustificat de mari, aplicând „dublul standard” în raporturile cu cetățenii STATELOR NAȚIONALE constituente ale Uniunii.

Un astfel de organism a devenit Curtea Europeană a Drepturilor Omului, instituție care ar avea rolul de a aplica unitar, în spiritul celor mai nobile principii ale dreptului – acces liber la justiție, inclusiv la un recurs efectiv, transparență, egalitate a armelor și celeritate – regulile de conduită generală în domeniu pentru întreg sistemul juridic european.

În cazul nostru, judecarea în România a unui proces cu o speță simplă, a durat 9 (nouă) ani iar de la CEDO așteptăm o rezolvare corectă de 7 (șapte) ani!

Din documentele atașate prezentei rezultă, fără dubii, că noi, cei 3.680 de cetățeni, am fost tratați incorect, posibil abuziv, chiar de către unii funcționari ai CEDO.

 

Excelență,

 

Noi nu cerem imixtiuni ale reprezentanților dumneavoastră în actul de justiție; nu cerem tratament preferențial și nici special.

Vă rugăm, respectuos, să ne sprijiniți doar asupra următoarelor aspecte:

– să aduceți la cunoștință domnului Președinte al Curții Europene a Drepturilor Omului, pe căile pe care le veți găsi adecvate, că i-a fost adresată o sesizare la data de 08.09.2016 din partea a 3.680 de cetățeni români constituiți parte într-un proces la CEDO prin cererea nr. 63221/26.11.2009, și că nici pâna la data prezentei nu s-a primit un răspuns;

– să sesizați Parlamentul European asupra celor prezentate de noi prin prezenta scrisoare și în anexele atașate.

Explicațiile detaliate ale intervenției noastre se află în documentele anexate prezentei scrisori.

 

Vă asigurăm, Excelență, de sentimentele noastre de profund respect și apreciere.

 

Președintele AIP-FNI Brăila,                                  Vicepreședinte,

 

Dumitru Grosu                                           Teodor-Jan Fotache

Convocare adunare generala AIP-FNI Brăila

Lasă un comentariu

Convocare

Deoarece la prima convocare a adunării generale a membrilor AIP-FNI Brăila, din data de 17.12.2016, s-au prezentat 24 de membri asociați din minimul regulamentar de 1.836 (50%+1) în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 și ale Statutului Asociației se reconvoacă adunarea generală a asociației.

Data: 14 ianuarie 2017;

Ora: 10.00

Loc: Sala Polivalentă Brăila

Ordinea de zi a adunării generale:

  1. Comunicare a preşedintelui Asociaţiei privind situația în urma Deciziei CEDO din 17.12.2015, de respingere a cererii noastre ca fiind inadmisibilă, după ce în ianuarie 2010 ni s-a comunicat că a fost admisă și se află pe rolul Curții ;
  2. Luarea unei hotârîri privind continuarea așteptării unei decizii de repunere pe

rol a Cererii noastre la CEDO nr. 63221/2009 și a trimiterii unei scrisori deschise către Președintele Curții sau

  1. Luarea hotărârii de renunțare la acțiunea la CEDO și de desființare a

Asociației, urmând ca membrii asociați să se adreseze AAAS, conform Legii nr. 113/23.04.2013;

  1. Probleme diverse.

 

Hotărârea acestei adunări generale este valabilă indiferent de numărul

participanților și este obligatorie pentru toți ceilalți membri!

 

29.12.2016                            Consiliul Director al AIP-FNI Brăila

TRADAREA ROMANIEI – Grefierii romani de la CEDO arunca la cos plangerile romanilor pe motive inventate.

Un comentariu

TRADAREA ROMANIEI – Grefierii romani de la CEDO arunca la cos plangerile romanilor pe motive inventate. Iata un caz in care desi s-a aratat ca decizia Inaltei Curti nu a fost motivata, pentru a putea fi depusa in termenul de 6 luni de prescriptie la CEDO, angajatii romani au distrus plangerea victimei. A ordonat cineva ca plangerile la CEDO sa fie distruse programat? CSM nu-i pedepseste pe judecatorii ICCJ care motiveaza peste 6 luni (Document)

Lumeajustitiei.ro a fost sesizata de un grup de avocati (a caror identitate nu o vom prezenta din ratiuni ce tin de interesele clientilor lor) care semnaleaza ca in acest an, desi au depus la CEDO de la Strasbourg o serie de plangeri impotriva unor hotarari judecatoresti strambe,plangerile le-au fost rejectate sistematic de grefierii romani care lucreaza la Strasbourg, fara a fi inregistrate pe rolul Curtii. Avocatii banuiesc ca aceste practici prejudiciante pentru interesele clientilor lor s-au intensificat in acest an dupa vizita din 14 iunie 2016 pe care ministresa Justitiei Raluca Pruna a avut-o la Strasbourg cu presedintele Curtii Guido Raimondi (foto), la fel cum banuiesc si faptul ca ministresa Pruna i-ar fi “prelucrat” pe grefierii nostri sa faca tot ce se poate pentru ca Guvernul Ciolos sa poata raporta ca a scazut simtitor numarul romanilor care se plang la CEDO comparativ cu anii anteriori. In opinia noastra, practicile grefierilor romani la CEDO sunt mult mai vechi, doar ca ele “s-au rafinat” functie de evolutia regulamentului de functionare al Curtii.

CSM a musamalizat sistematic sesizarile impotriva judecatorilor ICCJ care nu-si motiveaza deciziile in termenul de 6 luni in care romanii se pot plange la CEDO
In mai multe randuri, CEDO de la Strasbourg a modificat art. 47 din regulamentul de functionare al Curtii, astfel incat sa se limiteze munca personalului instantei europene, care este pur si simplu sufocata de numarul imens de plangeri venite din partea cetatenilor statelor care au ratificat Conventia Fundamentala Drepturilor Omului. Prin art. 47 s-au impus conditii de forma privitoare la plangeri, in asa fel incat ele sa fie redactate pe formulare tip, si insotite de actele relevante si hotararile judecatoresti criticate. Cand au gandit aceasta modificare de regulament, oficialii CEDO de la Strasbourg au luat in calcul si unele realizati dambovitene si anume faptul ca desi in legea romana se prevede ca redactarea unei hotarari judecatoresti se face in 30 zile, in practica la Inalta Curte si nu numai se motiveaza si dupa un an si jumatate. Astfel, in art. 47 a fost introdus de la 1 ianuarie 2016 si paragraful potrivit caruia: “cererea nu va fi examinata de catre Curte, cu exceptia cazurilor in care: a) reclamantul a furnizat o explicatie satisfacatoare cu privire la nerespectarea respectivei obligatii”. Cu alte cuvinte, daca petentul explica faptul ca pana la implinirea celor 6 luni, decizia judecatoreasca nu a fost redactata, plangerea este admisa la inregistrare pe rolul Curtii.
Lumeajustitiei.ro a prezentat in mai multe randuri cazuri celebre de intarziere a motivarilor la Inalta Curte de peste 6 luni, care au fost acuzate de multe ori de parti ca fiind intarziate in mod premeditat tocmai pentru ca romanilor sa le fie barat drumul la CEDO, stiindu-se ca termenul de prescriptie al depunerii unui plangeri la Strasbourg este de 6 luni de la data ultimei decizii din dosarul intern.
Desi cunostea aceste practici, Inspectia Judiciara si CSM s-au facut ca nu vad semnalele publice si au refuzat sa sanctioneze judecatorii ICCJ ori de la anumite curti de apel, musamalizand la o maniera infractionala plangerile justitiabililor, in pofida faptului ca art. 99 din Legea 303/2004 prevede ca neredactarea in termenul legal de 30 de zile a unei hotarari judecatoresti constituie abatere disciplinara care se sanctioneaza de la avertisment si pana la excluderea din magistratura.
Ca sistemul a urmarit dinadins ca plangerile romanilor la CEDO sa fie boicotate din pricina ca la ICCJ si marile instante nu se motiveaza in termenul de 6 luni in care se prescrie o plangere la CEDO, sta si in realitatea ca au existat frecvente cazuri de judecatori de la judecatorii si tribunale care au fost sanctionati disciplinar pentru intarziere in redactarea lucrarilor, dar desi la ICCJ aceasta practica era mai mult decat frecventa, s-a inchis ochii. Insasi fosta sefa a ICCJ Livia Stanciu (membru de drept in CSM) avea decizii neredactate de peste 6 luni (publicate pe larg de Lumeajustitiei.ro).
Atentie! Neredactarile in termenul legal la ICCJ se produc cu predilectie in dosarele penale in care rechizitoriile sunt instrumentate de DNA, iar acuzatii se plang ca nu exista probe impotriva lor si ca au fost condamnati abuziv, dandu-se copy-paste dupa rechizitoriile DNA!
Ce se intampla azi la CEDO – caz concret de lup pus paznic la stana
Iata si cazul concret semnalat de avocati: In dosarul la care se refera facsimilul de mai jos, petentul prin avocat s-a plans la CEDO de faptul ca instantele de judecata romanesti i-au incalcat dreptul la un proces echitabil.
Plangerea a fost depusa la CEDO in termenul legal de 6 luni, cu precizarea ca:
decizia ICCJ din 2016 – in recurs in casatie – nu a fost inca redactata;
Cu toate acestea, un anume referend juridic, care a semnat pentru grefierul Curtii cu numele “D. Lupu”, i-a transmis petentului la 8.07.2016: “Constat ca nu sunt intrunite cerintele impuse de articolul 47 din regulamentul Curtii: nu sunt incluse copii ale documentelor pertinente cu referire la deciziile sau masurile de care intelegeti sa va plangeti, mai precis: copia deciziei motivate emisa de Inalta Curte de Casatie si Justitiei in dosarul …/1/2016. In consecinta, Curtea nu poate examina cererea dvs. Va informez ca niciun element al acesteia nu a fost pastrat”.
Referitor la acest caz, avocatii care au contactat Lumeajustitiei.ro ne-au mai precizat ca respingerea inregistrarii plangerii este abuziva si din cauza ca motivatia oferita este una inventata intrucat: “Reclamantul arata ca, pana la data formularii plangerii, hotararea data in recurs in casatie nu fusese motivata de ICCJ si ca, de asemenea, recursul in casatie reprezinta o cale extraordinara de atac a carei parcurgere nu prelungeste termenul de 6 luni in care trebuie sa te adresezi CEDO. Astfel, pentru un motiv stupid, desi plangerea a fost facuta in termen, fiind respinsa ca inadmisibila, Reclamantul a iesit din termenul in care se poate adresa CEDO”.
Intrebari legitime
-Cine sunt acesti indivizi care resping abuziv plangerile victimelor abuzurilor judiciare din Romania?
-Cat de mult a penetrat sistemul romanesc Curtea de la Strasbourg?
Precizam ca in scurt timp grupul de avocati va formula plangeri penale impotriva functionarilor de la grefa Curtii de la Strasbourg care resping pe motive inventate plangerile.
Accesari:45666
Indaco.ro

Older Entries